กลุ่มมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นี้คือมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ!! จะถ่ายภาพที่นี้ ก็ต้องวางแผนกันดีๆหน่อยแล้ว ไม่งั้นคงลำบากแน่ๆ

...ติดต่อสอบถามได้ครับ 0647892442(อาท)


Comments